Znak SR           Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7.10.2015
Úvod

Organizačný poriadok

Štatistika nezamestnanosti

Poskytovanie informácií

KontaktyZneužívanie sociálneho systému oznamujte na bezplatnú telefonickú linku

0800191222


Počítadlo prístupov:
Dnes ešte nič
od 1.10.2005:


Vaša IP: 184.72.168.178

Telefónny zoznam

Telefónny zoznam za pracovisko:Bardejov
Svidník
Giraltovce
Číslo[Titul] Priezvisko Meno, [Titul]OddeleniePracovisko
+421 54 2442 311Ing. Sočuvka Jozef, Informačno-sprostredkovateľské službyGiraltovce
+421 54 2442 312Mgr. Meščan Marek, Informačno-sprostredkovateľské službyGiraltovce
+421 54 2442 313 Harčariková Jana, Informačno-sprostredkovateľské službyGiraltovce
+421 54 2442 314 Kaňuchová Anna, Informačno-sprostredkovateľské službyGiraltovce
+421 54 2442 512Ing. Fričeková Edita, Pomoc v hmotnej núdziGiraltovce
+421 54 2442 512Bc. Ondrašinová Bibiana, Pomoc v hmotnej núdziGiraltovce
+421 54 2442 551Ing. Haľková Mária, Štátne sociálne dávkyGiraltovce
+421 54 2442 641 Mašlej František, Peňažné príspevky a posudkové činnostiGiraltovce
Aktuality
Voľné miesta
Momentálne niesú žiadne aktuality

Zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr na tovary a služby.

Chceš prácu?
Klikni teraz na virtuálny veľtrh práce
Chceš prácu? Klikni teraz na virtuálny veľtrh práce
NAŠA INŠTITÚCIA ZABEZPEČUJE IMPLEMENTÁCIU NÁRODNÝCH PROJEKTOV Z PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007-2013
Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Integrovaný systém typových pozícií
Dekáda začleňovania rómskej komunity 2005-2015
powered by PHP
powered by MySQL
© 2005-2012 Oddelenie informatiky a kontroly ÚPSVaR Bardejov