Znak SR           Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7.10.2015
Úvod

Organizačný poriadok

Štatistika nezamestnanosti

Poskytovanie informácií

> KontaktyZneužívanie sociálneho systému oznamujte na bezplatnú telefonickú linku

0800191222


Počítadlo prístupov:
Dnes ešte nič
od 1.10.2005:


Vaša IP: 54.145.50.219
Bardejov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17
085 01 Bardejov
viac informácií

Svidník
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
detašované pracovisko Svidník
Centrálna 812/11
Sovietskych hrdinov 102
089 01 Svidník
viac informácií

Giraltovce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
vysunuté pracovisko Giraltovce
Hviezdoslavova 8
087 01 Giraltovce
viac informácií
Aktuality
Voľné miesta
Momentálne niesú žiadne aktuality

Zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr na tovary a služby.

Chceš prácu?
Klikni teraz na virtuálny veľtrh práce
Chceš prácu? Klikni teraz na virtuálny veľtrh práce
NAŠA INŠTITÚCIA ZABEZPEČUJE IMPLEMENTÁCIU NÁRODNÝCH PROJEKTOV Z PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007-2013
Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Integrovaný systém typových pozícií
Dekáda začleňovania rómskej komunity 2005-2015
powered by PHP
powered by MySQL
© 2005-2012 Oddelenie informatiky a kontroly ÚPSVaR Bardejov